Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

  1. Úvod
  2. JAK NAKUPOVAT
  3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji fy Fantasy Group s.r.o.

1.             INFORMACE O FIRMĚ 
1.1.         Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Fantasy Group s.r.o., se sídlem Lhota 213, Zlín, 76302, IČ: 06378714. Podnikatel je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. 
1.2.         Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů osob, které se SPRÁVCEM uzavřou kupni smlouvu v souvislosti s ekonomickou činností správce nebo správcem nabízeného zboží (dále jen „kupující“), osob, které si založí uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), a uživatelů webových stránek www.vasefotka.cz, www.fantasygroup.cz, www.fantasyprint.cz, www.fantasylab.cz, www.fantasyart.cz, www.fantasycard.cz, www.fantasybutton.cz, www.fantasylaser.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).
1.3.         SPRÁVCE působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Jako zpracovatel působí SPRÁVCE pouze v případě, kdy sbírá osobní údaje pro výrobce šperků nabízených na webových stránkách.

2.             JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
2.1.         Údaje poskytnuté kupujícími a uživateli. SPRÁVCE zpracovává osobní údaje kupujících poskytnuté v rámci objednávky zboží nebo uvedené prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jinde na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo a emailová adresa. 2.2.         Identifikační údaje pro přístup do uživatelského účtu. SPRÁVCE zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do uživatelského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání telefonní číslo a e-mailová adresa.
2.3.         Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává SPRÁVCE za účelem lepšího cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, o zboží, které jste nakoupili, o vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.
2.4.         Údaje získané prostřednictvím zákaznické linky. SPRÁVCE za účelem zkvalitňování svých služeb provozuje zákaznickou linku. SPRÁVCE takto může zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.
2.5.         Údaje týkající se dětí. Objednávku zboží a registraci na webových stránkách je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.

3.             PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
3.1.         Pro vyřízení objednávky zboží, tj. pro splnění smlouvy mezi SPRÁVCEM a kupujícím, využívá SPRÁVCE vaše identifikační údaje, které uvedete v rámci objednávky, a číslo bankovního účtu. Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení vaší objednávky.
3.2.         Pro přístup do uživatelského účtu, jeho vedení a správu využívá SPRÁVCE vaši emailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro jednoznačnou identifikaci oprávněného uživatele. Bez těchto údajů není vedení uživatelského účtu možné.
3.3.         Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci SPRÁVCE formou obchodních sdělení nebo pravidelných soutěží využívá SPRÁVCE především vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky zboží, ve vašem uživatelském účtu nebo jinak na webových stránkách. Souhlas udělujete také vyplněním příslušného formuláře na pobočce SPRÁVCE. V případě vyhlašovaných soutěží zpracovává SPRÁVCE osobní údaje pouze těch uživatelů, kteří se soutěže dobrovolně zúčastní, a to v rozsahu údajů, které vyplní při svém přihlášení do soutěže.
3.4.         Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci SPRÁVCE zpracovává SPRÁVCE při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává SPRÁVCE statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá.
3.5.         Pro zefektivnění komunikace, pro zjisťováni spokojenosti se službami SPRÁVCE a pro řešení vašich požadavků provozuje SPRÁVCE zákaznickou linku. Pro tento účel může SPRÁVCE zpracovávat údaje o vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. SPRÁVCE tyto údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak SPRÁVCE tyto údaje pro jiné účely nevyužívá.
3.6.         Pro zajištění uživatelské podpory využívá SPRÁVCE údaje o vašem jméně a e-mailové adrese, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na výše uvedených webových stránkách. Údaje slouží pouze k vaší identifikaci a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro účely vyřízení vašeho požadavku.
3.7.         K ochraně majetku SPRÁVCE může být v prostorách SPRÁVCE instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat zachycené osoby. Monitorování probíhá v rámci realizace oprávněného zájmu SPRÁVCE na ochraně vlastního majetku. Příslušné prostory jsou vždy viditelně označeny.

Rozsah zpracování osobních údajů závisí zejména na rozsahu požadavků Zákazníka. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje z následujících důvodů:

a) z důvodu plnění Smlouvy (např. zaslání Zboží, komunikace se Zákazníkem, vyúčtování za poskytnuté služby),

b) z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové povinnosti, povinnosti uložené zvláštními právními předpisy),

c) z důvodu ochrany oprávněných zájmů Dodavatele (např. vymáhání nezaplacené Ceny zboží, evidence dlužníků).

Ke zpracování osobních údajů z těchto důvodů Dodavatel nepotřebuje souhlas Zákazníka. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění Smlouvy a z důvodu plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Proti zpracování osobních údajů z důvodu ochrany oprávněných zájmů Dodavatele může Zákazník podat námitku.

4.             ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
4.1.         Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit, a to:kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebozměnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho uživatelského účtu.

5.             KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?
5.1.         V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány SPRÁVCEM a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou proškoleny o zásadách správy údajů.
5.2.         SPRÁVCE také jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro SPRÁVCE podle pokynů, které jim SPRÁVCE udělí. Účel a rozsah zpracování nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak SPRÁVCE předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům SPRÁVCE předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele patří:
- Přepravní společnosti (dodání objednaného zboží) - Česká pošta a DPD;
- Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
- Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
- Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing);
- Účetní pro vedení vedení účetnictví ;
- Správce řešení našeho eshopu - Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

6.             JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
6.1.         SPRÁVCE zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu deseti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona SPRÁVCE následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
6.2.         Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté vás SPRÁVCE vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.
6.3.         Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává SPRÁVCE po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde.
6.4.         Údaje získané při využití zákaznické linky nebo chatovacího okna SPRÁVCE zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. V případech, kdy je prostřednictvím zákaznické linky učiněna objednávka zboží, jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po jejím ukončení.
6.5.         Údaje zpracovávané pro vedení uživatelského účtu SPRÁVCE uchovává do doby, kdy dojde k jeho zrušení.
6.6.         Kamerové záznamy SPRÁVCE uchovává po dobu 7 dnů od jejich pořízení, příp. po dobu řešení incidentu, který je kamerovým systém zachycen.
6.7.         Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí SPRÁVCE pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je SPRÁVCE vázána.

7.             JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
7.1.         V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na SPRÁVCE a požadovat:
- Informace ohledně osobních údajů, které SPRÁVCE zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo SPRÁVCE.
- Přístup k údajům, které jste poskytli SPRÁVCI, ať již v průběhu objednávky, založení uživatelského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám SPRÁVCE potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
- Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může SPRÁVCE správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš uživatelský účet či registraci.
- Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že SPRÁVCE zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
- Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již SPRÁVCE nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek SPRÁVCE vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
- Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu, nebo v souvislosti s plněním smlouvy, od SPRÁVCE k jinému subjektu, kdy SPRÁVCE předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.
7.2.         Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost se v případě podezření na porušení povinností ze strany SPRÁVCE obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů .

8.             BEZPEČNOST
8.1.         SPRÁVCE dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). SPRÁVCE klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
8.2.         Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany SPRÁVCE pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9.             KONTAKT
9.1.         S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na SPRÁVCE emailem na adresu info@fantasygroup.cz nebo na telefonním čísle +420 774 105 092.

10.           ÚČINNOST
10.1.       Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

Platba:   HOTOVĚ   l   DOBÍRKA   l   PŘEVODEM   l   BITCOIN   l  ETHEREUM   l  BNB                                     Doprava:   OSOBNÍ ODBĚR   l    DPD   l  ZÁSILKOVNA

Copyright 2020 FantasyGROUP. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz