Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

  1. Úvod
  2. JAK NAKUPOVAT
  3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínku a dodání

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Kontaktní údaje prodávajícího - fakturační adresa
Fantasy Group s.r.o.
se sídlem Lhota 213
Zlín, 76302
IČ: 06378714
Podnikatel je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. 


GSM brána (recepce): 774 76 50 92
Email: info@fantasygroup.cz


možnost osobního odběru:
CopyShop Canon
Mariánské nám. 2371
Uherský Brod
Tel: 774 10 50 92
Email: obchod@fantasygroup.cz

Po - Pá: 10 - 17.302. Informace

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou platné jak pro objednávky učiněné osobně, tak pro objednávky učiněné jinými komunikačními kanály (např. emailem, objednávkou v eshopu, poštou atd.). Objednávky prostřednictvím SMS nepřijímáme.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde:
https://www.vasefotka.cz/vasefotka/2-DOPRAVA-PLATBA

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

„Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nezohledňuje všechny barevné či velikostní varianty, v nichž je Zboží v Internetovém obchodě nabízeno. U každého Zboží je uvedená rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží.

„Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.

„Podnikatel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Spotřebitel“ – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky

 

Pokud nebude dohodnuto jinak, bude veškerá komunikace mezi Dodavatelem a Zákazníkem probíhat elektronicky, a to zejména prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy Zákazník bude komunikovat z e-mailové adresy, kterou uvedl v objednávce.

V Internetovém obchodu je umístěno programové rozhraní pro výpočet celkové ceny za požadované zboží. Výstupy z tohoto programu jsou pouze orientační a Zákazník nemá právo se informací z těchto výstupů vůči Dodavateli jakkoli domáhat. Stěžejní pro stanovení Ceny zboží je vždy Cenová kalkulace zaslaná Dodavatelem.


3. Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů, v případě že je zboží upravováno nebo vyráběno přímo pro zákazníka, může se délka dodání přiměřeně prodloužit v závislosti na vytížení výroby. O tomto bude zákazník informován. Dodáním zboží se pro tyto účely rozumí předání hotové zakázky přepravci, kterého si zákazník pro tuto službu vybral.

Kupující je povinen zboží převzít, zaplatit a je povinen překontrolovat si při převzetí veškeré objednané zboží, že souhlasí s položkami uvedenými na objednávce a faktuře. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do několika dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení:
https://www.vasefotka.cz/vasefotka/2-DOPRAVA-PLATBA

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. V případě nevyzvednutí při osobním odběru je zboží odvezeno na externí sklad 4 den po dni, kdy bylo avizována možnost vyzvednutí. V případě nevyzvednutí zboží na poště nebo u přepravní společnosti jej zašle dodavatel kupujícímu po úhradě expedičních nákladů za znovuzaslání. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Předmětem smlouvy není žádný závazek prodávajícího týkající se dodací lhůty DOPRAVY - pro dopravu se využívá služeb třetího subjektu a za kvalitu jeho služeb nemůže prodávající nést odpovědnost. Zákazník tedy není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení hotové zakázky. Běžně přepravní partner dodává zásilky na druhý pracovní den po expedice od nás.4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. U věcí zhotovených na zakázku je objednatel při odstoupení od smlouvy (jestliže již byla započata jeho výroba) povinnen uhradit cenu již vyhotovených úkonů dané objednávky. V případě úhrady zboží kupujícím prostřednictvím platebních metod (platba kartou, eplatba, online platba) je kupujicimu vrácena při stormu objednávka částka, která je prodávajícímu připsána na účet, tzn. poplatky které s z platby strhne provozovatel platebního systému jsou na vrub kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@fantasygroup.cz

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a úhrady nejnižšího možného nákladu na jeho dodání při koupi a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

V případě vrácení zboží jsou účtovány náklady na zpětný odběr zboží (fakturace, uvedení zboží na sklad, navrácení  nebo výměna otevřených obalů do původního stavu).


Zákazníci, kteří na základě nebo v souvislosti s těmito všeobecnými obchodními podmínkami vstupují s dodavatelem do smluvních vztahů v postavení spotřebitele, mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Je zde také možnost řešení spotřebitelských sporů on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/5. Práva a povinností z vadného plnění
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Nahlášení reklamace by mělo obsahovat popis zjištěných neshod a také rozsah reklamačních nároků a samozřejmě je nutné dodání reklamovaného zboží.

Zákonná práva z vad - pro spotřebitele
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Nelze také reklamovat zboží, které bylo vyrobeno z dat zákazníka, které neodpovídaly bodu 9 těchto obchodních podmínek, stejně tak zboží, které je vyrobeno v souladu s ustanovením technických podmínek objednávky - bod 9 těchto obchodních podmínek.

V důsledku technologických postupů při výrobě a úpravě zboží nejsou za vady zboží považovány následující skutečnosti:

a) Chybějící shoda barevnosti zboží (výtisku) s obrazem na monitoru zařízení způsobená rozdíly mezi technologií tisku a metodou zobrazování barev monitory zařízení.

b) Při procesu tisku jsou používány různé tiskařské stroje, mezi nimiž existují rozdíly při zobrazování některých barev. V důsledku této skutečnosti se při tisku na různých strojích mohou objevit rozdíly v barevnosti. Tyto rozdíly nejsou vadou zboží. Při požadavku na přesnou interpretaci barev doporučujeme si vyžádat digitální nátisk - viz bod. 9 těchto obchdních podmínek.


6. Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Toto může učinit osobně na adrese provozovny, nebo jinou formou. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady, adresu na kterou chce zaslat reklamované zboží a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Jestliže tyto údaje zasílá prodávajícímu prostřednictvím emailu, je potřeba tyto údaje vložit i do zásilky s reklamovaným zbožím, jinak není možné emailový požadavek a zaslané zboží bez identifikace spárovat. Samozřejmostí je předložení nebo zaslání nabývacího dokladu (originálu nebo kopie) a dodání vadného reklamovaného zboží na pobočku firmy (ne na dobírku). Až po splnění všech těchto podmínek bude reklamace přijata.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, pokračuje dále původní záruční lhůta - odpovědnost za vady.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

U neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů posouzení reklamace (minimálně 300 Kč s DPH) + náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží zpět k zákazníkovi (dle sazeb přepravních společností).7. Ochrana osobních údajů
K ochraně osobních údajů jsm připravili samostatný dokument, který je součástí obchodních podmínek. Naleznete jej zde:
https://www.vasefotka.cz/vasefotka/4-JAK-NAKUPOVAT/2-OCHRANA-OSOBNICH-UDAJU8. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.


9. Technické podmínky objednávky
Tiskové data připravené naší firmou jsou zcela v naší režii a ručíme za jakékoli odchylky od zadání. Data k digitálnímu nebo ofsetovému tisku, které si vytvoří zákazník, přebíráme přednostně ve formátu PDF (dle dohody možno i jiné) uložené ve verzi PDF/X-1a, všechny bitmapy musí být v prostoru CMYK, fonty převedené na křivky, správně nastavené přesahy a ořezové značky, přechodové výplně převedené do bitmap atd. Dokumenty nesplňující tyto základní požadavky budou tištěny na vlastní riziko zákazníka (tiskový RIP může převést sporné objekty jinak než bylo zamýšleno) a dodavatel nepřebírá zádnou zodpovědnost za případné chyby tisku a není možné na něm vymáhat náhrady jakýchkoli škod a ušlých zisků. V případě že si nejste jisti, kontaktujte naše grafické studio a my vám připravíve validní dokument v PDF formátu.

Jediná vyjímka je výroba a tisk fotografií a fotoobrazů - zde je prioritní zdroj obrázek JPG nebo TIFF.


Prodávající není povinen upozornit zákazníka na zjevnou chybu, kterou v jeho zadání nalezne. Za závazný vzor pro zhotovení zakázky se považuje odsouhlasení korektury, jestliže si ji zákazník vyžádá nebo byla li mu zaslána. Jakékoliv chyby - byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka prodávajícím, ale odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně reklamovat lze pouze zakázky, které by měly obsahový nesouhlas s potvrzenou korekturou. Oprávněné reklamace budou vyřízeny neprodleně a to bezplatnou výrobou nového zboží zcela obsahově odpovídajích korektuře.

Prodávající nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií - tj barvy na monitoru neodpovídají barvám v tisku. Vzhledem k technickým specifikům digitální tiskové technologie používané pro tisk prodávajícím nemůže zákazník trvat na přesné barevné shodě zadaných barev (v jakémkoliv standardu CMYK, PANTONE apod.) pokud si písemně či elektronicky nevyžádal před finálním tiskem výrobu přesného digitálního nátisku ke korektuře.

Vyžadujete-li přesnou barevnou shodu tisku s vaší předlohou, je nutné si před objednáním tisku vyžádat tisk a zaslání náhledu k fyzickému odsouhlasení - tzv. digitální nátisk. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálného ceníku. Pokud si zákazník výslovně nevyžádá zaslání tištěného náhledu k fyzické korektuře, potom se má za to, že souhlasí s tím, že není oprávněn reklamovat jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s jím odsouhlasenou korekturou. S tímto je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že rozhodující slovo v technických otázkách nesouladu výsledného tisku s jeho původní představou je na straně prodávajícího.

U zakázek tištěných z dat dodaných zákazníkem se za schválenou korekturu považují tato data jím dodané k tisku. V případě nesouladu těchto dat s technickými podmínkami prodávajícího (viz tyto obchodní podmínky) nemá zákazník nárok na kladné vyřízení jakékoliv reklamace.

Dodavatel upozorňuje Zákazníka, že stálost barevnosti Zboží, které je dlouhodobě vystaveno povětrnostním vlivům (svit slunce, vítr, déšť, mráz), je nižší než u Zboží, které těmto vlivům vystaveno není.

- vizitky
Technologické tolerance vzhledem k použité technologii zpracování: tolerance velikosti vizitky 1mm, tolerance posuvu motivu na vizitce či jiném ořezávaném dokumentu vzhledem k okrajům je 1 mm.

- tisk na plátno
U rámování je třeba počítat s tím, že u neviditelných rámů jsou potisknuty i boční strany rámů. Tzn. například pro obrázek 40x30 cm je fyzicky potřeba plátno ve velikosti 50x40 cm a potisknutá plocha plátna je 45x35 cm.
Tedy v oblasti 2,5cm od každého okraje fotografie by neměly zasahovat např. obličeje a takové motivy, které chcete mít na plátně, protože tyto plochy budou viditelné jen z boční strany obrazu.

V případě, že nechcete plátno zarámovat, bude vytištěno přesně ve velikosti, jakou objednáváte, např. tisk na plátno 40x30cm, volba nerámovat - vytištěná a ořezaná plocha bude 40x30 cm. Pokud nám to nesdělíte, nemůžeme vědět, co budete s plátnem dále dělat, zda bude nalepené, zarámované do běžného rámu, atd.)Jestliže chcete (např. z dúvodu  osazení do klasického rámu) nechat kolem tisku 5 mm plátna a teprve potom ho oříznout, napište to prosím do poznámky.

- obrazy na desce
V případě umístění obrazu na míst v teplotními výkyvy, nebo prouděním teplého či studeného vzduchu může dojít k mírnému prohnutí obrazu. Je to přírodní materiál a tedy pracuje. Pro tyto typy instalací nebo pro větší obrazy doporučujeme umístit obraz do rámu nebo požít rámovaný obraz na plátně. Výrobní tolerance rozměrů je +-0,5%.

- pasparty
U výroby paspart je dovolená odchylka rovinnosti řezu (vnějších i vnitřních rozměrů) 1mm na každých 10cm obrysového rozměru pasparty. Výrobní tolerance rozměrů pasparty (jak vnějších, tak vnitřních rozměrů) je +-0,5%.

- razítka
Uvedená doba odeslání razítka k vám je platná za předpokladu, že zákazník dodá hotové data pro tisk v pdf. V případě že grafiku hotovou nemáte, ZDARMA vám ji připravíme. Doba odeslání je poté uvedena ne od objednávky, ale od vámi odsouhlasené korektury razítka...
DŮLEŽITÉ: U typů otáčecích razítek Colop a Trodat se štoček vyrábí vypalováním laserem do gumy. Jestliže si zasíláte svou vlastní grafiku, zásadně nepoužívejte písmo menší než Ariel 7 (nebo jeho velikostní ekvivalet) a šířku čáry menší jak 0,6pt. V přípradě nedodržení tohoto nemusí proběhnout vypálení zcela na 100%. Oprátor to nemá jak zkontrolovat, je to zodpovědnost tvůrce grafiky, aby bylo vše nachystáno v pořádku.

- potisk textilu
Textil potištěný transferovou technologií je třeba udržovat a prát dle instrukcí, které byly dodány se zbožím: Praní:
prát na 30 st. C, obráceně, nepoužívat aviváž ani bělidla, něbělit, nepoužívat sušičku.
Při porušení těchto podmínek dodavatel nenese odpovědnost za zničení tisku10. Ostatní
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Jestliže je kupujícím podnikatel ve smyslu toho, že zboží nakupuje v rámci své podnikatelské aktivity, a nebo pro firmu, má se za to, že je toto obchodní vztah, kde konečný termín pro podání reklamací končí 20. kalendářní den ode dne, kdy Kupující obdrží zásilku nebo převezme2 zboží.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.5.2020.

Platba:   HOTOVĚ   l   DOBÍRKA   l   PŘEVODEM   l   BITCOIN   l  ETHEREUM   l  BNB                                     Doprava:   OSOBNÍ ODBĚR   l    DPD   l  ZÁSILKOVNA

Copyright 2020 FantasyGROUP. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz